top of page

Pepe


Ge ligt doar
En uw ôog’n zoeken in de gang
noar een mes of een kôord’ ip de karre
van die vrouw’n in ‚t wit
Die u eet’n will’n gev’n
Ge ligt doar
En uw ôog’n zoeken in de gang
noar een mes of een kôord’ ip de karre
van die vrouw’n in ‚t wit
Die u eet’n will’n gev’n


Joaren lang ei’j’ ’t aljène gekund, da peis dje
Joaren lang ei’j’ ’t aljène gedoan
Joaren lang ei’j’ uzelv’n moet’n redd’n
Joaren lang tegen uzelv’n moet’n klapp’n

En nu lig dje doar en uw ôog’n kyk’n wild in ’t rond
Herken dje ze nog uw lieve dochters
Die dag in dag üt vôor u êin gezorgd
Nu lig dje doar en uw ôog’n kyk’n wild in ’t rond
Herken dje ze nog uw lieve dochters
Die dag in dag üt vôor u êin gezorgd

Hebben es hebben en krijgen es de kunste, da zei dje
Moa bie liefde goat om geven of wa peis dje
Hebben es hebben en krijgen es de kunste, da zei dje
Moa bie liefde goat om geven of wa peis dje

Uw pretôogskes de saffe tuss’n uw tand’n
Een pinte ne coca de koerse
En de eind’loze verhal’n over vroeger
En hoe durv’n ze
Moar soms kon dje d’r mee lach’n
Met de wêireld die ip hare kop stoat
En aljène moa droait om geld en macht en verroad

‘k Hope dat de liefde overwint en niet de kwoadheid
En ‘k hope dat ’t daar beter es dan hier
‘k Hope dat de skôone beeld’n blüv’n hang’n
En ‘k hope da we ôoit kunn’n verstoan
‘k Hope dat de liefde overwint en niet de kwoadheid
En ‘k hope dat ’t daar beter es dan hier
‘k Hope dat de skôone beeld’n blüv’n hang’n
En ‘k hope da we ôoit kunn’n verstoan 

bottom of page